Ηλεκτρονικές Τάξεις (e-class και e-me) για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Α’ και Β΄Τάξης

Ηλεκτρονικές Τάξεις (e-class και e-me) για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Α’ και Β΄Τάξης

Δημοσιοποιούνται οι ηλεκτρονικές τάξεις των καθηγητών του σχολείου μας στις εκπαιδευτικές πλατφόρμες e-me και e-class, για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Α’  και Β’ Τάξης.

Σχετικά