Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020

Oι υποψήφιοι/ες (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους σχετική Αίτηση-Δήλωση.

Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2020, ορίζεται το χρονικό διάστημα 30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020.

Σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης δείτε τα παρακάτω έγγραφα:

1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

4. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ_ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

7. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

7. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σχετικά