Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. κλπ. το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. κλπ. το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδόθηκε η Υ.Α. Φ.253.1/ 148469 /Α5/18-11-2021 με θέμα “Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Σχετικά